Mensen

York Advocaten is de handelsnaam van de advocaten mr. L.N. Huizenga, mr. J.C.R. de Lyon en mr. A.P. Wasscher. Deze advocaten hebben een maatschap waarbij onder de gemeenschappelijke naam naar buiten wordt opgetreden. De overeenkomst tot opdracht wordt aangegaan op persoonlijke titel met de afzonderlijke advocaten. Als een advocaat wegens vakantie of om andere redenen langere tijd afwezig is, is de vervanging en waarneming binnen het kantoor gewaarborgd. Hierbij een korte omschrijving van ons team:

mr. L.N. Huizenga
Linda Huizenga is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij eerst als schuldhulpverlener en later als sociaal raadsvrouw gedurende vele jaren ervaring opgedaan met juridische vraagstukken op zeer uiteenlopende terreinen.

In 2016 heeft zij zich bij York Advocaten aangesloten en voert daar een brede rechtspraktijk. Voor problemen met bijvoorbeeld uw (bijstands)uitkering, de toeslagen van de Belastingdienst, de gerechtsdeurwaarder, uw huisbaas of uw werkgever kunt u bij haar terecht. Ook heeft ze veel ervaring in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en kan zij u hierin vakkundig bijstaan.

Indien u onvoldoende inkomen heeft om het uurtarief van een advocaat te betalen, dan wordt uitgezocht of u wellicht in aanmerking kan komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Door haar ervaring en haar brede netwerk binnen de Amsterdamse hulpverleningsinstanties is zij ook in staat om eventueel flankerende hulp in te schakelen. Zij staat kortom voor een menselijke aanpak en strijdt met passie voor de rechten van haar klanten.

Tel: +31 (0)20 535 25 25
Fax: +31 (0)20 412 61 11
Email: huizenga@yorkadvocaten.nl
Website: www.huizenga-advocatuur.nl

 

mr. Jim de Lyon
Jim de Lyon werkte ruim 15 jaar als jurist bij verschillende gemeentelijke en hulpverleningsinstellingen. Vanaf 2001 werkt hij als advocaat. Naast zijn praktijk bij York advocaten geeft hij ondersteuning aan diverse (juridische) professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijk dienstverlening en begeleidt hij in Amsterdam al meer dan 25 jaar het vaktechnische overleg van de Sociaal Raadslieden en na de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) het vaktechnische overleg van de schuldhulpverlening. Daarnaast heeft hij op verschillende rechtsgebieden les gegeven zoals het vreemdelingenrecht en de Participatiewet. Thans geeft hij les op het gebied van schuldhulpverlening.

‘Door de combinatie van onze achtergronden en ervaringen zijn wij in staat rechtsproblemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en aan te pakken. Wij zijn niet alléén advocaten, wij hebben meer te bieden. Dat komt ook door onze onderwijsactiviteiten en de ondersteuning die wij geven aan hulpverleners die werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening. Die houden ons scherp, zorgen ervoor dat we midden in de maatschappij staan en vergroten onze deskundigheid, kennis en contacten. Dat inspireert en geeft een enorme stimulans aan ons werk.’

Tel: +31 (0)20 535 25 25
Fax: +31 (0)20 412 61 11
Email: delyon@yorkadvocaten.nl


mr. Sander Wasscher
Sander Wasscher is advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Na zijn afstuderen in 1986 werkte hij als jurist. Sinds 1996 is hij advocaat. Binnen York advocaten staat hij zowel werkgevers in het midden- en kleinbedrijf als werknemers bij. Naast zijn advocatenpraktijk doceert hij bij KSU-Studie arbeidsrecht aan collega-advocaten.

‘Tot voor kort kon bij een onvermijdelijk vertrek van een werknemer via een vertrekpremie een voor werkgever en werknemer acceptabele oplossing worden bereikt. Door de versobering van de werkloosheidsregelingen wordt dat minder eenvoudig. Hierdoor moeten wij andere wegen inslaan. Het voeren van een arbeidsrechtelijke procedure wordt vaker dan voorheen onvermijdelijk en onze inzet hierin is duidelijk: het best mogelijke resultaat.’

Tel: +31 (0)20 535 25 25
Fax: +31 (0)20 412 61 11
Email: wasscher@yorkadvocaten.nl

 

Ondersteuning
“Vaak is ons secretariaat uw eerste aanspreekpunt bij uw bezoek aan ons kantoor of via de telefoon, fax of e-mail. Een efficiënte en vriendelijke ondersteuning geeft een advocatenkantoor extra kracht. York Advocaten heeft dat in huis.”

Ons secretariaat bestaat uit Marian Stroek en Martine Mooijer.

Email: secretariaat@yorkadvocaten.nl