Rechtsgebieden

Onze kennis, expertise en ervaring beslaat een groot aantal rechtsgebieden. Hierbij treft u een overzicht van rechtsgebieden aan waarin onze advocaten veel actief zijn. Als dat nodig is, werken wij samen met een selecte groep externe specialisten.

Voor ondernemers, ondernemersraden en vrije beroepsbeoefenaars
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Medezeggenschapsrecht
Ambtenarenrecht

Voor particulieren
Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen
Medezeggenschapsrecht
Bestuursrecht
Ambtenarenrecht