Rechtsgebieden

Onze kennis, expertise en ervaring beslaat een aantal rechtsgebieden. Hierbij treft u een overzicht van rechtsgebieden aan waarin onze advocaten veel actief zijn. Als dat nodig is, werken wij samen met een selecte groep externe specialisten.

Voor ondernemer en vrije beroepsbeoefenaars
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Ambtenarenrecht

Voor particulieren
Arbeidsrecht
Ambtenarenrecht
Bestuursrecht
Sociaal zekerheidsrecht met name Participatiewet
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Belastingtoeslagen
Executiegeschillen met deurwaarders